ราคาทองวันนี้

ปรับราคา 6 ครั้ง +150 ราคาทองคำ บาทละ 30,150.00

ราคาทองคำประจำวันที่ 28 ก.ค 2565 เวลาล่าสุด 15:54:58

เปิดตลาด -50 ราคาทองคำ 28 ก.ค 2565 ขณะเปิดตลาดเงินบาทอยู่ที่ 36.54/ดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำอ้างอิงจาก สมาคมค้าทองคำ สำหรับราคาซื้อขาย เปลี่ยนลาย สามารถเช็คราคาจากตารางด้านล่างได้ครับ

ทอง96.5%
รับซื้อ
ขายออก
ทองคำแท่ง
30,050.00
30,150.00
ทองรูปพรรณ
29,516.52
30,650.00
ปรับราคา
+150

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ

สำหรับราคาทองคำ 28 ก.ค 2565 รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ ค่ากำเหน็จแล้วแต่ลวดลาย แต่ละร้านราคาไม่เท่ากัน สามารถเปรียบเทียบคร่าวๆ ได้ครับ


ราคาทองรูปพรรณ 96.5%
โดยประมาณ
รวมกำเหน็จ
ราคาไม่รวม
ราคารับซื้อ
ราคาทอง 1 บาท
31,150
30,150
28,643
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
15,975
15,075
14,321
ราคาทอง 1 สลึง
8,338
7,538
7,161
#ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)
4,269
3,769
3,580
ราคาทอง 1 กรัม
2,389
1,989
1,889
** ราคาขาย ราคารับซื้อ นี้โดยประมาณครับ ขึ้นอยู่กับค่ากำเหน็จ


ตารางเปรียบเทียบ ราคาทองวันนี้ 28 ก.ค 2565

ราคาทองในตารางนี้ยังไม่รวมค่ากำเหน็จน่ะครับ ค่ากำเหน็จ
วันที่ เวลา ราคาทอง 1 กรัม ราคาทองครึ่งสลึง ราคาทอง 1 สลึง ราคาทอง 2 สลึง ราคาทอง 1 บาท +-
28 ก.ค 2565 09:33:55 1,974.5(6.6) 3,763(12.5) 7,525(25) 15,050(50) 30100.00(100) +100
28 ก.ค 2565 09:55:55 1,977.8(9.8) 3,769(18.75) 7,538(37.5) 15,075(75) 30150.00(50) +150
28 ก.ค 2565 12:01:40 1,974.5(6.6) 3,763(12.5) 7,525(25) 15,050(50) 30100.00(-50) +100
28 ก.ค 2565 15:01:47 1,977.8(9.8) 3,769(18.75) 7,538(37.5) 15,075(75) 30150.00(50) +150
28 ก.ค 2565 15:14:58 1,981.1(13.1) 3,775(25) 7,550(50) 15,100(100) 30200.00(50) +200
28 ก.ค 2565 15:54:58 1,977.8(9.8) 3,769(18.75) 7,538(37.5) 15,075(75) 30150.00(-50) +150
ราคาทองวันที่ 28 ก.ค 2565 เช็คราคาทอง @PLAZAGOLD.com

กราฟราคาทองวันนี้ 14 ส.ค 2565 (USD/gram)


ราคาทองประจำวัน 28 ก.ค 2565 สรุปราคาทองคำ

+100
เวลา 09:33:55น. ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 รวม +100

ทองคำแท่ง 30,000.00(ซื้อ) - 30,100.00(ขาย)
ทองรูปพรรณ 29,455.88(ซื้อ) - 30,600.00(ขาย)
Gold Spot 1,735.50, ทองรูปพรรณรับซื้อกรัมละ 1,947.00 อัตราแลกเปลี่ยน 36.67/ดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าลง -0.13 [?]


+50
เวลา 09:55:55น. ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 2 รวม +150

ทองคำแท่ง 30,050.00(ซื้อ) - 30,150.00(ขาย)
ทองรูปพรรณ 29,516.52(ซื้อ) - 30,650.00(ขาย)
Gold Spot 1,737.50, ทองรูปพรรณรับซื้อกรัมละ 1,947.00 อัตราแลกเปลี่ยน 36.67/ดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าลง -0.13 [?]


-50
เวลา 12:01:40น. ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 3 รวม +100

ทองคำแท่ง 30,000.00(ซื้อ) - 30,100.00(ขาย)
ทองรูปพรรณ 29,455.88(ซื้อ) - 30,600.00(ขาย)
Gold Spot 1,736.50, ทองรูปพรรณรับซื้อกรัมละ 1,943.00 อัตราแลกเปลี่ยน 36.63/ดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าลง -0.09 [?]


+50
เวลา 15:01:47น. ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 4 รวม +150

ทองคำแท่ง 30,050.00(ซื้อ) - 30,150.00(ขาย)
ทองรูปพรรณ 29,516.52(ซื้อ) - 30,650.00(ขาย)
Gold Spot 1,744.00, ทองรูปพรรณรับซื้อกรัมละ 1,947.00 อัตราแลกเปลี่ยน 36.55/ดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าลง -0.01 [?]


+50
เวลา 15:14:58น. ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 5 รวม +200

ทองคำแท่ง 30,100.00(ซื้อ) - 30,200.00(ขาย)
ทองรูปพรรณ 29,562.00(ซื้อ) - 30,700.00(ขาย)
Gold Spot 1,746.50, ทองรูปพรรณรับซื้อกรัมละ 1,947.00 อัตราแลกเปลี่ยน 36.57/ดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าลง -0.03 [?]


-50
เวลา 15:54:58น. ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 6 รวม +150

ทองคำแท่ง 30,050.00(ซื้อ) - 30,150.00(ขาย)
ทองรูปพรรณ 29,516.52(ซื้อ) - 30,650.00(ขาย)
Gold Spot 1,745.00, ทองรูปพรรณรับซื้อกรัมละ 1,947.00 อัตราแลกเปลี่ยน 36.54/ดอลลาร์ เงินบาทคงที่ 36.54 [?]


ร่วมแสดงความเห็น ราคาทองคำ 28 ก.ค 2565