ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
29 ต.ค 2563 15:16:05 3,463 6,925 13,850 27,800.00 -50
29 ต.ค 2563 10:06:05 3,469 6,938 13,875 27,850.00 50
29 ต.ค 2563 09:20:24 3,463 6,925 13,850 27,800.00 -300
28 ต.ค 2563 15:25:52 3,500 7,000 14,000 28,100.00 -50
28 ต.ค 2563 10:09:52 3,506 7,013 14,025 28,150.00 -50
28 ต.ค 2563 09:21:05 3,513 7,025 14,050 28,200.00 50
27 ต.ค 2563 15:33:41 3,506 7,013 14,025 28,150.00 -50
27 ต.ค 2563 14:26:41 3,513 7,025 14,050 28,200.00 -50
27 ต.ค 2563 09:22:49 3,519 7,038 14,075 28,250.00 100
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 27,700.00 27,800.00
ทองรูปพรรณ 27,197.04 28,300.00
ราคาทองคำวันนี้ 29 ต.ค 2563 15:16:00 (ครั้งที่3) -50