ราคาทอง1สลึงวันนี้, ราคาทอง 1 สลึง, ราคาทอง 2 สลึง เช็คราคาทอง : PLAZAGOLD.com

ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
21 ส.ค 2561 09:28:00 2,313 4,625 9,250 18,600.00 -100
20 ส.ค 2561 09:35:00 2,325 4,650 9,300 18,700.00 0
18 ส.ค 2561 09:06:00 2,325 4,650 9,300 18,700.00 100
17 ส.ค 2561 14:48:00 2,313 4,625 9,250 18,600.00 50
17 ส.ค 2561 13:07:00 2,306 4,613 9,225 18,550.00 -50
17 ส.ค 2561 09:25:00 2,313 4,625 9,250 18,600.00 -50
16 ส.ค 2561 15:05:00 2,319 4,638 9,275 18,650.00 50
16 ส.ค 2561 13:21:00 2,313 4,625 9,250 18,600.00 -50
16 ส.ค 2561 12:46:00 2,319 4,638 9,275 18,650.00 50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 18,500.00 18,600.00
ทองรูปพรรณ 18,161.68 19,100.00
ราคาทองคำวันนี้ 21 ส.ค 2561 09:28:00 (ครั้งที่1) -100