ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
25 มิ.ย 2562 13:57:00 2,581 5,163 10,325 20,750.00 50
25 มิ.ย 2562 13:10:00 2,575 5,150 10,300 20,700.00 50
25 มิ.ย 2562 00:00:00 2,569 5,138 10,275 20,650.00 -50
25 มิ.ย 2562 12:07:00 2,575 5,150 10,300 20,700.00 -50
25 มิ.ย 2562 11:05:00 2,581 5,163 10,325 20,750.00 50
25 มิ.ย 2562 00:00:00 2,575 5,150 10,300 20,700.00 50
25 มิ.ย 2562 09:29:00 2,569 5,138 10,275 20,650.00 200
24 มิ.ย 2562 16:00:00 2,544 5,088 10,175 20,450.00 50
24 มิ.ย 2562 00:00:00 2,538 5,075 10,150 20,400.00 -50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 20,650.00 20,750.00
ทองรูปพรรณ 20,284.08 21,250.00
ราคาทองคำวันนี้ 25 มิ.ย 2562 13:57:00 (ครั้งที่7) +50