ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
28 ก.ย 2564 14:50:55 3,469 6,938 13,875 27,850.00 50
28 ก.ย 2564 14:08:34 3,463 6,925 13,850 27,800.00 -50
28 ก.ย 2564 12:41:21 3,469 6,938 13,875 27,850.00 -50
28 ก.ย 2564 09:28:59 3,475 6,950 13,900 27,900.00 100
27 ก.ย 2564 15:46:21 3,463 6,925 13,850 27,800.00 -50
27 ก.ย 2564 14:33:04 3,469 6,938 13,875 27,850.00 -50
27 ก.ย 2564 14:20:04 3,475 6,950 13,900 27,900.00 50
27 ก.ย 2564 10:07:02 3,469 6,938 13,875 27,850.00 50
27 ก.ย 2564 09:25:22 3,463 6,925 13,850 27,800.00 50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 27,750.00 27,850.00
ทองรูปพรรณ 27,257.68 28,350.00
ราคาทองคำวันนี้ 28 ก.ย 2564 14:50:00 (ครั้งที่4) +50