ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
1 มี.ค 2564 16:40:29 3,125 6,250 12,500 25,100.00 -50
1 มี.ค 2564 15:30:15 3,131 6,263 12,525 25,150.00 -50
1 มี.ค 2564 09:27:43 3,138 6,275 12,550 25,200.00 100
27 ก.พ 2564 09:15:12 3,125 6,250 12,500 25,100.00 -250
26 ก.พ 2564 16:13:04 3,163 6,325 12,650 25,400.00 50
26 ก.พ 2564 15:38:04 3,156 6,313 12,625 25,350.00 50
26 ก.พ 2564 15:23:00 3,150 6,300 12,600 25,300.00 -50
26 ก.พ 2564 15:18:00 3,156 6,313 12,625 25,350.00 50
26 ก.พ 2564 14:17:00 3,150 6,300 12,600 25,300.00 -50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 25,000.00 25,100.00
ทองรูปพรรณ 24,544.04 25,600.00
ราคาทองคำวันนี้ 1 มี.ค 2564 16:40:00 (ครั้งที่3) -50