ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
21 ส.ค 2562 10:10:00 2,725 5,450 10,900 21,900.00 -50
21 ส.ค 2562 09:21:00 2,731 5,463 10,925 21,950.00 0
20 ส.ค 2562 16:54:00 2,731 5,463 10,925 21,950.00 50
20 ส.ค 2562 14:32:00 2,725 5,450 10,900 21,900.00 50
20 ส.ค 2562 09:25:00 2,719 5,438 10,875 21,850.00 -100
19 ส.ค 2562 15:23:00 2,731 5,463 10,925 21,950.00 -50
19 ส.ค 2562 00:00:00 2,738 5,475 10,950 22,000.00 -50
19 ส.ค 2562 09:45:00 2,744 5,488 10,975 22,050.00 -100
17 ส.ค 2562 09:06:00 2,756 5,513 11,025 22,150.00 50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 21,800.00 21,900.00
ทองรูปพรรณ 21,405.92 22,400.00
ราคาทองคำวันนี้ 21 ส.ค 2562 10:10:00 (ครั้งที่2) -50