ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
22 ต.ค 2562 11:52:00 2,656 5,313 10,625 21,350.00 50
22 ต.ค 2562 09:28:00 2,650 5,300 10,600 21,300.00 -50
21 ต.ค 2562 15:01:00 2,656 5,313 10,625 21,350.00 -50
21 ต.ค 2562 09:22:00 2,663 5,325 10,650 21,400.00 0
19 ต.ค 2562 09:18:00 2,663 5,325 10,650 21,400.00 50
18 ต.ค 2562 15:50:00 2,656 5,313 10,625 21,350.00 -50
18 ต.ค 2562 09:29:00 2,663 5,325 10,650 21,400.00 50
17 ต.ค 2562 16:37:00 2,656 5,313 10,625 21,350.00 -50
17 ต.ค 2562 00:00:00 2,663 5,325 10,650 21,400.00 -50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 21,250.00 21,350.00
ทองรูปพรรณ 20,860.16 21,850.00
ราคาทองคำวันนี้ 22 ต.ค 2562 11:52:00 (ครั้งที่2) +50