ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
19 ก.พ 2561 09:22:00 2,494 4,988 9,975 20,050.00 50
17 ก.พ 2561 09:19:00 2,488 4,975 9,950 20,000.00 -100
16 ก.พ 2561 11:58:00 2,500 5,000 10,000 20,100.00 50
16 ก.พ 2561 09:17:00 2,494 4,988 9,975 20,050.00 -50
15 ก.พ 2561 16:00:00 2,500 5,000 10,000 20,100.00 50
15 ก.พ 2561 09:26:00 2,494 4,988 9,975 20,050.00 200
14 ก.พ 2561 09:25:00 2,469 4,938 9,875 19,850.00 0
13 ก.พ 2561 15:10:00 2,469 4,938 9,875 19,850.00 50
13 ก.พ 2561 10:00:00 2,463 4,925 9,850 19,800.00 -50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00
ราคาทองคำวันนี้ 19 ก.พ 2561 09:22:00 (ครั้งที่1) +50