ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
20 ต.ค 2561 09:00:00 2,356 4,713 9,425 18,950.00 0
19 ต.ค 2561 09:30:00 2,356 4,713 9,425 18,950.00 50
18 ต.ค 2561 09:26:00 2,350 4,700 9,400 18,900.00 0
17 ต.ค 2561 15:45:00 2,350 4,700 9,400 18,900.00 50
17 ต.ค 2561 10:24:00 2,344 4,688 9,375 18,850.00 -50
17 ต.ค 2561 09:27:00 2,350 4,700 9,400 18,900.00 -100
16 ต.ค 2561 13:37:00 2,363 4,725 9,450 19,000.00 50
16 ต.ค 2561 09:28:00 2,356 4,713 9,425 18,950.00 -100
15 ต.ค 2561 16:02:00 2,369 4,738 9,475 19,050.00 50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 18,850.00 18,950.00
ทองรูปพรรณ 18,510.36 19,450.00
ราคาทองคำวันนี้ 20 ต.ค 2561 09:00:00 (ครั้งที่1) n/a