ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
18 เม.ย 2562 09:23:00 2,394 4,788 9,575 19,250.00 -50
17 เม.ย 2562 09:21:00 2,400 4,800 9,600 19,300.00 -150
16 เม.ย 2562 09:20:00 2,419 4,838 9,675 19,450.00 0
15 เม.ย 2562 09:17:00 2,419 4,838 9,675 19,450.00 -50
12 เม.ย 2562 14:59:00 2,425 4,850 9,700 19,500.00 -50
12 เม.ย 2562 13:35:00 2,431 4,863 9,725 19,550.00 50
12 เม.ย 2562 00:00:00 2,425 4,850 9,700 19,500.00 -50
12 เม.ย 2562 09:35:00 2,431 4,863 9,725 19,550.00 -100
11 เม.ย 2562 09:38:00 2,444 4,888 9,775 19,650.00 0
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 19,150.00 19,250.00
ทองรูปพรรณ 18,798.40 19,750.00
ราคาทองคำวันนี้ 18 เม.ย 2562 09:23:00 (ครั้งที่1) -50