ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
29 พ.ย 2564 17:00:50 3,575 7,150 14,300 28,700.00 -50
29 พ.ย 2564 15:55:11 3,581 7,163 14,325 28,750.00 50
29 พ.ย 2564 12:51:50 3,575 7,150 14,300 28,700.00 50
29 พ.ย 2564 11:43:25 3,569 7,138 14,275 28,650.00 -50
29 พ.ย 2564 10:07:20 3,575 7,150 14,300 28,700.00 50
29 พ.ย 2564 09:28:20 3,569 7,138 14,275 28,650.00 0
27 พ.ย 2564 09:12:40 3,569 7,138 14,275 28,650.00 -50
26 พ.ย 2564 16:30:39 3,575 7,150 14,300 28,700.00 50
26 พ.ย 2564 15:44:14 3,569 7,138 14,275 28,650.00 -50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 28,600.00 28,700.00
ทองรูปพรรณ 28,091.48 29,200.00
ราคาทองคำวันนี้ 29 พ.ย 2564 17:00:00 (ครั้งที่6) -50