ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
22 ม.ค 2565 09:15:30 3,569 7,138 14,275 28,650.00 0
21 ม.ค 2565 15:20:07 3,569 7,138 14,275 28,650.00 -50
21 ม.ค 2565 15:14:57 3,575 7,150 14,300 28,700.00 -50
21 ม.ค 2565 14:00:51 3,581 7,163 14,325 28,750.00 -50
21 ม.ค 2565 12:52:52 3,588 7,175 14,350 28,800.00 50
21 ม.ค 2565 09:38:27 3,581 7,163 14,325 28,750.00 50
21 ม.ค 2565 09:27:31 3,575 7,150 14,300 28,700.00 50
20 ม.ค 2565 14:46:42 3,569 7,138 14,275 28,650.00 -50
20 ม.ค 2565 10:48:39 3,575 7,150 14,300 28,700.00 50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 28,550.00 28,650.00
ทองรูปพรรณ 28,030.84 29,150.00
ราคาทองคำวันนี้ 22 ม.ค 2565 09:15:00 (ครั้งที่1) n/a