ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
26 ก.ย 2566 09:26:00 4,100 8,200 16,400 32,900.00 50
25 ก.ย 2566 14:17:00 4,094 8,188 16,375 32,850.00 50
25 ก.ย 2566 09:26:00 4,088 8,175 16,350 32,800.00 -50
23 ก.ย 2566 09:21:00 4,094 8,188 16,375 32,850.00 -50
22 ก.ย 2566 14:39:00 4,100 8,200 16,400 32,900.00 -50
22 ก.ย 2566 09:28:00 4,106 8,213 16,425 32,950.00 50
21 ก.ย 2566 14:26:00 4,100 8,200 16,400 32,900.00 -50
21 ก.ย 2566 09:28:00 4,106 8,213 16,425 32,950.00 50
20 ก.ย 2566 15:08:00 4,100 8,200 16,400 32,900.00 -50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 32,800.00 32,900.00
ทองรูปพรรณ 32,215.00 33,400.00
ราคาทองคำวันนี้ 26 ก.ย 2566 09:26:00 (ครั้งที่1) +50