ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
6 ก.ค 2565 16:19:12 3,769 7,538 15,075 30,250.00 50
6 ก.ค 2565 15:45:58 3,763 7,525 15,050 30,200.00 -50
6 ก.ค 2565 13:16:34 3,769 7,538 15,075 30,250.00 50
6 ก.ค 2565 12:53:42 3,763 7,525 15,050 30,200.00 -50
6 ก.ค 2565 11:07:47 3,769 7,538 15,075 30,250.00 -50
6 ก.ค 2565 10:11:46 3,775 7,550 15,100 30,300.00 50
6 ก.ค 2565 09:26:48 3,769 7,538 15,075 30,250.00 -300
5 ก.ค 2565 09:29:32 3,806 7,613 15,225 30,550.00 50
4 ก.ค 2565 16:48:10 3,800 7,600 15,200 30,500.00 -50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 30,150.00 30,250.00
ทองรูปพรรณ 29,607.48 30,750.00
ราคาทองคำวันนี้ 6 ก.ค 2565 16:19:00 (ครั้งที่7) +50