ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึง


ราคาทองคำ ในหน้านี้คำนวณอัตโนมัติ โดยอ้างอิงราคาทองคำจาก สมาคมค้าทองคำ GoldTraders.or.th แสดง ราคาทองครึ่งสลึง , ราคาทองคำ 1 สลึง ,ราคาทองคำ 2 สลึง หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ราคาทองคำ 1 บาท


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ


ราคาทอง
วันนี้
เวลา ราคาทองครึ่งสลึง
ทองคำ 96.5%
ราคาทอง 1 สลึง
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาทอง 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
ราคาทอง 1 บาท
ทองคำ 96.5%
+-
25 มี.ค 2566 09:13:56 3,994 7,988 15,975 32,050.00 -100
24 มี.ค 2566 17:10:37 4,006 8,013 16,025 32,150.00 100
24 มี.ค 2566 16:23:05 3,994 7,988 15,975 32,050.00 50
24 มี.ค 2566 15:40:35 3,988 7,975 15,950 32,000.00 -50
24 มี.ค 2566 13:55:59 3,994 7,988 15,975 32,050.00 -50
24 มี.ค 2566 09:27:30 4,000 8,000 16,000 32,100.00 200
23 มี.ค 2566 10:54:50 3,975 7,950 15,900 31,900.00 50
23 มี.ค 2566 09:27:57 3,969 7,938 15,875 31,850.00 200
22 มี.ค 2566 13:42:38 3,944 7,888 15,775 31,650.00 50
 

ค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ค่าขนส่ง ค่าแรง กำหนดจากสมาคมเริ่มต้นประมาณ 500 ส่วนที่บวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับค่าลายทอง ถ้าสวยทำยากใช้เวลาทำนาน ค่ากำเหน็จก็จะเพิ่มตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับแต่ละร้านราคาลายเดียวกันราคาอาจไม่เท่ากัน บางร้านสามารถต่อรองราคากันได้เล็กน้อย
PlazaGold เว็บไซต์อัพเดทราคาทองคำ ราคาทอง 1 สลึง คำนวณอัตโนมัติยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ทอง 96.5% รับซื้อ(฿) ขายออก(฿)
ทองคำแท่ง 31,950.00 32,050.00
ทองรูปพรรณ 31,381.20 32,550.00
ราคาทองคำวันนี้ 25 มี.ค 2566 09:13:00 (ครั้งที่1) -100